Mezedofolia

mezedofolia-logo

CLOSED

12:00a.m. – 02:00p.m.

12:00a.m. – 01:00p.m.

12:00a.m. – 02:00p.m.

12:00a.m. – 02:00p.m.

12:00a.m. – 02:00p.m.

12:00a.m. – 02:00p.m.

WHERE TO FIND US

Agnostou Stratiotou 14, Polichni Thessalonikis